Ako optimalizovať predaj naživo na Facebooku pomocou služby Selmo

19.04.2020

Ako optimalizovať predaj naživo na Facebooku so Selmo

 

Úvod

Predaj naživo na Facebooku je čoraz populárnejší medzi firmami a značkami, ktoré chcú zvýšiť svoj dosah a predaj online. Selmo je platforma, ktorá podporuje predaj naživo tým, že sa integruje s aplikáciou Facebook Messenger a umožňuje efektívnejšiu komunikáciu a riadenie procesov predaja po vysielaní. Pochopenie toho, ako používať Selmo na optimalizáciu živého predaja, môže výrazne zlepšiť výsledky vášho úsilia.

undefined

1. Pochopenie možností Selmo

Selmo je platforma, ktorá transformuje tradičný živý predaj prostredníctvom integrácie s Messengerom. Umožňuje nielen živé vysielanie, ale aj správu interakcií so zákazníkmi, objednávok a popredajných procesov v reálnom čase.

Kľúčové funkcie Selmo:

• Správa komentárov: Automatické spracovanie komentárov počas živého vysielania ako objednávkových formulárov.

• Popredajné procesy: Automatizujte zber údajov o zákazníkoch, finalizáciu transakcií a logistiku prepravy.

• Integrácia so službou Messenger: Komunikujte priamo so zákazníkmi prostredníctvom služby Messenger, čím zvýšite efektivitu služieb zákazníkom a rýchlosť transakcií.

2. Plánovanie živého vysielania

Optimálny živý predaj sa začína starostlivým plánovaním. Selmo ponúka nástroje, ktoré vám pomôžu zorganizovať a automatizovať procesy pred živým vysielaním, počas neho a po ňom.

Ako pripraviť úspešné vysielanie:

 • Definujte si ciele predaja: Definujte, čo chcete živým vysielaním dosiahnuť (napr. propagáciu novej kolekcie, zvýšenie angažovanosti, priamy predaj).

• Naplánujte logistiku: Určite, aké výrobky sa budú prezentovať, naplánujte scenár interakcie a pripravte si odpovede na prípadné otázky.

•Propagujte vysielanie: Použite nástroje Facebooku na oznámenie nadchádzajúceho vysielania, čím zvýšite potenciálny dosah a zapojenie.

3. Používajte nástroje Selmo na optimalizáciu predaja

Selmo vám umožňuje oveľa viac než len realizovať predaj naživo. Jeho funkcie môžete využiť na úplnú optimalizáciu predajného procesu.

Optimalizácia predajného procesu:

• Automatizácia objednávok: Použite Selmo na automatické spracovanie objednávok pochádzajúcich z komentárov - platforma dokáže identifikovať komentáre ako objednávky.

• Efektívna komunikácia: Použite integrovaný Messenger Selmo na rýchle kontaktovanie zákazníkov, čo je kľúčové v prípade otázok alebo problémov.

• Správa dodávok: Selmo vám pomôže organizovať logistiku prepravy, čo je dôležité najmä pri veľkom objeme predaja.

4. Analýza a zosúladenie stratégie

Monitorovanie výkonnosti:

• Analýza výkonnosti: Selmo vám umožňuje sledovať efektivitu predaja a zapojenie, vďaka čomu získate prehľad o tom, ktoré prvky vášho vysielania boli najobľúbenejšie.

• Optimalizácia činnosti: Na základe zhromaždených údajov upravte svoju budúcu stratégiu vysielania - experimentujte s formátom, ponukami a trvaním, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

Zhrnutie

Selmo ponúka výkonné nástroje, ktoré môžu revolučným spôsobom zmeniť spôsob, akým predávate naživo na Facebooku. Vďaka pokročilej integrácii s platformami sociálnych médií a automatizácii predajných procesov je Selmo neoceniteľným spojencom pri dosahovaní lepších výsledkov online predaja. Začnite používať Selmo ešte dnes a efektívne a účinne spravujte svoje predajné vysielania na Facebooku.

Ahoj!
Chcete sa s nami porozprávať?